Документи
Нормативні документи
        

 
Установчі документи
  • Колективний договір.  Комунального вищого навчального закладу «Вашковецький  медичний  коледж

    Буковинського  державного медичного  університету» на 2018-2020 роки

  • Правила внутрішнього розпорядку Комунального вищого навчального закладу «Вашковецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету» .

  •  Додаток №1-13  До Колективного договору

  •   Комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищенню існую чого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій в Вашковецькому коледжі БДМУ.